Ak nemáte z nejakého dôvodu prístup k svojim prihlasovacím údajom k IAM kontu alebo ste zabudli heslo kliknite SEM a pošlite si ho do AiS schránky !

Všeobecné informácie

Každý používateľ centrálnych informačných systémov UMB má vytvorené konto v centrálnom systéme pre správu identít (IAM). Toto umožňuje používať jednotné prihlasovacie meno a heslo do systémov, ktoré sú s IAM prepojené.

V súčasnosti sú podporované tieto systémy:

 • E-learningový portál lms2.umb.sk
 • Internet na internátoch
 • WiFi siete eduroam a UMB-staff
 • Počítačové učebne VDI a učebne, v ktorých sú počítače v doméne STUDENTI
 • Informačné kiosky na chodbách EF
 • Informačné kiosky na internáte ŠD1
 • Knižničný systém UMB (po zaplatení poplatku v knižnici)
 • Intranet UMB
 • Mailové schránky zamestnancov
 • Mailové schránky študentov

Informácie pre študentov

Nové heslo musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • nesmie obsahovať signifikantnú časť mena používateľského účtu,
 • musí mať minimálne osem znakov,
 • musí obsahovať kombináciu znakov aspoň z troch rôznych skupín z nasledujúcich štyroch
  • veľké písmená abecedy (A – Z),
  • malé písmená abecedy (a – z),
  • číslice (0 – 9),
  • špeciálne znaky (!, $, #, % a pod.),
  • v hesle nepoužívajte znaky s diakritikou
Oznam pre používateľov bezdrôtovej (wireless) siete UMB.

V súvislosti so zmenami v pripájaní sa do bezdrôtovej (wireless) siete UMB sme pripravili inštalačný program, pomocou ktorého si môžete utomaticky nastaviť parametre sieťového profilu pre wifi sieť "eduroam" na zariadeniach s rôznymi platformami OS (Windows Vista,7,8, Linux, Apple Mac OS X,iOS).

Program, spolu s návodom na inštaláciu, je dostupný na: https://helpdesk.umb.sk/wifi_umb/eduCat.html

Prípadné problémy s inštaláciou programu resp. samotnými nastaveniami parametrov sieťového profilu pre wifi sieť "eduroam" hláste štandardným spôsobom na kontaktné body podpory používateľov.

UAKOM UMB

WiFi siete

V niektorých lokalitách je prístupná sieť UMB-guest. Do tejto siete sa je možné pripojiť bez overenia. Sieť umožňuje prístup na webové stránky univerzity (vrátane AIS2 ).

Upozornenie pre používateľov bezdrôtovej (wireless) siete "eduroam".

Stále zaznamenávame pokusy o pripojenie sa do bezdrôtovej (wireless) siete s SSID "eduroam" s prihlasovacím údajom v tvare login_name@student.umb.sk, login_name@studenti.umb.sk, login_name@test.umb.sk a podobne.

Takéto prihlasovacie údaje sú neplatné, a preto sú tieto pokusy o pripojenie sa neúspešné.

Správny prihlasovací údaj je v tvare login_name@umb.sk , kde login_name je názov používateľovho konta v systéme IAM.

(Príklad: používateľ Ján Študent má v systéme IAM konto s názvom 'jstudent' => do siete "eduroam" sa prihlasuje s prihlasovacím údajom v tvare: jstudent@umb.sk).

Informácie o podporovaných systémoch

Internet na internátoch Mailové schránky študentov Prístup k osobným priečinkom WiFi siete