Základné informácie o informačných systémoch UMB

Počas svojho štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stretnete s niekoľkými informačnými systémami (IS). V IS je študent reprezentovaný virtuálnou identitou, ktorú nazývame používateľské konto (ďalej len konto). Používanie tohto konta je podmienené zadaním používateľského mena a hesla, ktoré poznáte len Vy. Kombináciu používateľského mena a hesla budeme nazývať prihlasovacie údaje. Vo väčšine IS určených pre študentov sa používajú dve kontá:

 1. Konto AIS
 2. Konto IAM UMB

1. Konto AIS

Konto AIS slúži len pre prihlásenie do akademického informačného systému (AIS).

1.1 Ako získam prihlasovacie údaje?

Prihlasovacie údaje ste dostali spolu s oznámením o prijatí na štúdium poštou. Prihlasovacie meno je osobné číslo uchádzača o štúdium uvedené v rozhodnutí o prijatí na štúdium označené ako AIS ID. Pridelené heslo si čo najskôr zmeňte.

1.2 Ako si zmením heslo?

Heslo je možné zmeniť po prihlásení do systému. Heslo má platnosť 365 dní. Ak si heslo nezmeníte pred skončením jeho platnosti, už sa do systému nebudete môcť prihlásiť a musíte sa obrátiť na podporu pre AIS na Vašej fakulte. Návod

1.3 Čo ak zabudnem prihlasovacie údaje?

Ak zabudnete prihlasovacie údaje alebo sa nemôžete do systému AIS prihlásiť z iného dôvodu, obráťte sa na podporu pre AIS na Vašej fakulte.

Zobraziť podporu pre AIS

1.4 Kde je možné konto použiť?

Konto AIS je možné použiť jedine na prihlásenie do akademického informačného systému na adrese: ais2.umb.sk

2. Konto IAM UMB

Konto IAM UMB slúži na prihlásenie do väčšiny IS na univerzite. To znamená, že sa budete všade (okrem AIS) prihlasovať rovnakými prihlasovacími údajmi. Ak si zmeníte heslo, tak sa zmena prejaví vo všetkých systémoch a všade sa už budete prihlasovať svojím novým heslom. Niektoré IS vyžadujú doplniť za prihlasovacie meno reťazec @umb.sk alebo @student.umb.sk. Budete na to upozornení v návodoch k príslušným IS.

2.1 Ako získam prihlasovacie údaje?

2.1.1 Som študent

Ak ste študent konto IAM UMB Vám bude vytvorené automaticky na druhý pracovný deň po Vašom zápise. Prihlasovacie údaje Vám budú doručené do AIS ako nová správa.

Ak Vám správa z nejakého dôvodu nebola doručená alebo ste si ju vymazali, môžete si ju nechať znovu preposlať pomocou stránky iam.umb.sk.

Nezabudnite si nové prihlasovacie údaje vyskúšať pred vyučovaním, napríklad prihlásením na stránku iam.umb.sk.

2.1.2 Som zamestnanec

Ak ste zamestnanec konto IAM UMB Vám bude vytvorené automaticky pri nástupe do zamestnania. Prihlasovacie údaje Vám odovzdá Váš správca IKT.

2.2 Ako si zmením heslo?

Heslo je možné zmeniť po prihlásení na stránku iam.umb.sk. Heslo má platnosť 180 dní.

Cez stránku iam.umb.sk je heslo možné zmeniť kedykoľvek, aj po skončení jeho platnosti. Zmenou hesla sa platnosť obnoví a začne plynúť ďalších 180 dní. Počet dní, ktoré ostávajú do konca platnosti môžete nájsť po prihlásení na stránku iam.umb.sk.

Nové heslo musí spĺňať tieto podmienky:
 1. musí byť dlhé aspoň 8 znakov,
 2. musí obsahovať aspoň 3 druhy znakov (veľké písmená, malé písmená, číslice, atď.),
 3. nesmie obsahovať Vaše meno,
 4. musí byť iné ako boli Vaše posledné 3 heslá.

2.3 Čo ak zabudnem prihlasovacie údaje?

2.3.1 Som študent

V prípade, že zabudnete prihlasovacie údaje, otvorte v internetovom prehliadači stránku iam.umb.sk a kliknite na tlačidlo Zabudol som prihlasovacie údaje. Zobrazí sa Vám formulár, kde zadáte svoje AIS ID (prihlasovacie meno do AIS) a číslo Vašej karty ISIC alebo karty externého študenta. Po kliknutí na tlačidlo „Zaslať prihlasovacie údaje do AIS“ Vám bude do 15 minút doručená správa do AIS, ktorá bude obsahovať Vaše nové prihlasovacie údaje.

2.3.1 Som zamestnanec

V prípade, že zabudnete prihlasovacie údaje, kontaktujte Vášho správcu IKT.

2.4 Kde je možné konto použiť?

Konto IAM UMB je možné použiť v týchto systémoch
Názov Poznámky
E-learningový portál LMS Moodle
 • E-learningový portál obsahuje kurzy, ktoré slúžia na podporu výučby niektorých predmetov. Informáciu o tom, či konkrétny predmet má na portáli svoj e-learningový kurz Vám dá vyučujúci dotknutého predmetu.
Počítačové učebne a informačné kiosky
Prístup do osobných priečinkov
 • Osobné priečinky sa využívajú na ukladanie dokumentov pri práci s terminálmi VDI. K priečinkom je možný prístup cez FTP z domu, internátu atď.
WiFi sieť EDUROAM
 • WiFi sieť EDUROAM slúži na pripojenie Vašich zariadení do internetu. Prihlasovacie údaje konta IAM UMB môžete použiť na pripojenie do siete EDUROAM aj na iných univerzitách (na celom svete).
 • Prihlasovacie meno musí byť doplnené o reťazec @umb.sk.
Mailové schránky Office365
 • Študenti a zamestnanci majú počas celej dĺžky trvania štúdia alebo pracovného pomeru prístup ku cloudovým službám Office365, súčasťou ktorých sú aj mailové schránky.
 • Študenti sú povinný používať na komunikáciu s vyučujúcimi a ďalšími pracovníkmi UMB svoju študentskú mailovú schránku. Do týchto schránok Vám budú doručované všetky dôležité oznámenia z IS UMB.
  Jediná výnimka, keď nemusíte použiť študentskú mailovú schránku, je prípad, keď sa do nej z nejakého dôvodu nemôžete prihlásiť a potrebujete napísať mail na helpdesk@umb.sk. Vtedy môžete, samozrejme, písať zo svojej súkromnej mailovej schránky.
 • Po prihlásení do mailovej schránky Office 365 máte možnosť si zadarmo stiahnuť kancelársky balík MS Office.
 • Prihlasovacie meno musí byť doplnené o reťazec @umb.sk alebo @student.umb.sk podľa toho, či ste zamestnanec alebo študent.
Káblová sieť na internátoch
Nezabudnite, že svoje prihlasovacie údaje pre konto UMB musíte vedieť už na prvej hodine v počítačovej učebni.

Potrebujete pomoc?

V prípade akýchkoľvek problémov s informačnými systémami sa môžete obrátiť na Vašich IT technikov alebo nás o nich informovať mailom zaslaným na mailovú adresu: helpdesk@umb.sk
Ekonomická fakulta (Faculty of Economics)
Meno Telefón Mail
Milan Lichý 048/446 21 69 milan.lichy@umb.sk
Michal Kindl 048/446 21 66 michal.kindl@umb.sk
Pavel Lupták 048/446 21 65 pavel.luptak@umb.sk
Filozofická fakulta (Faculty of arts)
Meno Telefón Mail
Mojmír Lehocký 048/446 74 20 mojmir.lehocky@umb.sk
Ján Podsklan 048/446 74 20 jan.podsklan@umb.sk
Fakulta politických vied a MV (Faculty of Political Sciences and International Relations)
Meno Telefón Mail
Štefan Šimko 048/446 12 71 stefan.simko@umb.sk
Fakulta prírodných vied (Faculty of Natural Sciences)
Meno Telefón Mail
Mgr. Tomáš Valent 048/446 74 42 tomas.valent@umb.sk
Róbert Bešťák 048/446 74 42 robert.bestak@umb.sk
Pedagogická fakulta (Faculty of Education)
Meno Telefón Mail
Mgr. Pavol Jurinec 048/446 44 22 pavol.jurinec@umb.sk
Ing. Dušan Jelšic 048/446 44 22 dusan.jelsic@umb.sk
Právnická fakulta (Faculty of Law)
Meno Telefón Mail
Lukáš Macko 048/446 31 19 lukas.macko@umb.sk