Počas svojho štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stretnete s niekoľkými informačnými systémami (IS). V IS je študent reprezentovaný virtuálnou identitou, ktorú nazývame používateľské konto (ďalej len konto). Používanie tohto konta je podmienené zadaním používateľského mena a hesla, ktoré poznáte len Vy. Kombináciu používateľského mena a hesla budeme nazývať prihlasovacie údaje. Vo väčšine IS určených pre študentov sa používajú dve kontá:

Konto AIS

Konto UMB


info  Info