Internet na internátoch (Mac OSx)

Dátum poslednej zmeny: 16.06.2021

POZNÁMKA: ak sa Vám nepodarí stiahnuť konfiguračný súbor, vyskúšajte otvoriť odkaz v inom prehliadači.

Konfiguračný súbor stiahnete tu.

1. Stiahnite si konfiguračný súbor (štandardne by mal byť uložený v "Downloads"), kliknutím ho spustíte. Kliknite na "Continue".

2. V nasledujúcom okne kliknite na "Continue".

3. Zadajte svoje prihlasovacie meno a Vaše heslo (rovnaké prihlasovacie údaje ako do konta UMB) a kliknite na "Install".

4. Po úspešnej inštalácii sa Vám zobrazí nasledujúce okno:

Poznámka: V popise v pravej časti okna je uvedené "Settings Wi-Fi Network" z toho dôvodu, že pri vytváraní tohto profilu bol použitý nástroj primárne určený pre vytváranie profilov pre pripojenie do bezdrôtových (wifi) sietí, ale v tomto prípade sa jedná o pripájanie do káblovej (wired) siete, čo je explicitne uvedené v názve profilu (UMB wired).

5. V nastaveniach siete zvoľte pripojenie podľa nasledujúceho obrázka a kliknite na "Connect".

6. Po úspešnom pripojení sa Vám zobrazia informácie:

info  Info