Zobrazenie hodnotenia zapísaných predmetov v systéme AiS2

Dátum poslednej zmeny: 08.03.2023

V zápisných listov si vyberiete konkrétny akademický rok.

Po kliknutí sa vám otvorí nová stránka s vašimi zapísanými predmetmi, kde vidíte aj jeho hodnotenie, ak je zapísané.

Ak si chcete pozrieť detail hodnotenia, tak cez tri bodky vpravo pri predmete si rozbalíte menu a z neho vyberiete „Detail hodnotenia“.

info  Info