Zmena hesla používateľa pre konto UMB

Dátum poslednej zmeny: 06.09.2023

Zmena hesla používateľa pre konto UMB

Postup pre zmenu hesla používateľa sa líši v závislosti od znalosti prihlasovacích údajov a od toho či sa jedná o študenta alebo zamestnanca:

  1. Používateľ pozná prihlasovacie údaje do školského konta Microsoft 365 alebo je v ňom prihlásený (študent a zamestnanec).
  2. Používateľ nepozná svoje heslo ani nie je prihlásený do školského konta Microsoft 365 (študent).
  3. Používateľ nepozná svoje heslo ani nie je prihlásený do školského konta Microsoft 365 (zamestnanec).
Pri zmene hesla rešpektujte odporúčania, ktoré sa zobrazujú vo formulári pre zmenu hesla.

1. Používateľ pozná prihlasovacie údaje do školského konta Microsoft 365 alebo je v ňom prihlásený.

1.1. Vo webovom prehliadači otvorte stránku helpdesk.umb.sk  

1.2. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

1.3. Zobrazí sa Vám prihlasovací formulár kde kliknite na tlačidlo Microsoft.

1.4. Následne budete presmerovaný na stránku Microsoftu kde si zadáte svoje prihlasovacie údaje pre školské konto Microsoft 365. Ak ste v prehliadači už v konte Microsoft 365 prihlásený, heslo nebude potrebné zadať.

1.5. Po úspešnom prihlásení sa Vám v menu zobrazí položka Zmena hesla.

1.6. Po kliknutí na položku Zmena hesla sa Vám zobrazí formulár pre zmenu hesla:

 


 

2. Používateľ nepozná svoje heslo ani nie je prihlásený do školského konta Microsoft 365 (študent).

2.1. Vo webovom prehliadači otvorte stránku helpdesk.umb.sk  

2.2. Kliknite na položku Zabudnuté heslo Konto UMB

2.3. Na zobrazenej stránke zadajte AIS ID a číslo Vašej ISIC karty.

Po zadaní správnych údajov bude nové heslo doručené do akademického informačného systému AiS2 približne do 15 minút.

Heslo pre pre AiS2 je nezávislé od konta UMB alebo Microsoft 365 a dá sa zmeniť len v AiS2.
V prípade, že si nepamätáte prihlasovacie údaje do AiS2 obráťte sa na správcu AiS2 na Vašej fakulte alebo Vaše študijné oddelenie.

 


3. Používateľ nepozná svoje heslo ani nie je prihlásený do školského konta Microsoft 365 (zamestnanec).

Pokiaľ ste zamestnanec a nepamätáte si heslo je potrebné aby ste kontaktovali Vášho lokálneho administrátora ktorý Vám so zmenou hesla pomôže.

3.1Aktuálny zoznam lokálnych technikov nájdete po kliknutí na tlačidlo Správcovia IKT

info  Info